Technische vakmensen bij Larsen & Buhl

Technische beroepen dreigen uit te sterven, dat blijkt uit onderzoek naar het aantal leerlingen dat zich heeft ingeschreven dit schooljaar. Er zijn maar 290 aanmeldingen voor een opleiding/studie als verspaner in Nederland. En dat is wel verontrustend te noemen, vooral wanneer je kijkt naar de grote behoefte aan verspaners die bedrijven hebben, nu het zo goed gaat in de technische sector.

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM) noemt het dan ook: ‘’een zorgwekkende ontwikkeling‘’. Mede doordat ruim de helft van de huidige verspaners een leeftijd heeft van 45 jaar of ouder. Dit kun je beschouwen als een stukje expertise en ervaring binnen het bedrijf maar deze ervaring wil je natuurlijk ook graag doorgeven aan jong gemotiveerd talent. En ditzelfde jonge talent staat te springen voor een baan in de technische sector, maar helaas niet in grote getalen…

Toch zijn wij niet zo pessimistisch. Larsen & Buhl investeert in mens & machine. Afgelopen 2 jaar zijn er 6 nieuwe technische medewerkers bij ons komen werken en daarnaast maar liefst 5 BBL leerlingen! Dat zijn aantallen waar we trots op mogen zijn, naast de kwaliteit en expertise die deze mensen met zich mee brengen vanuit verschillende achtergronden.

‘’In het begin heb ik moeten wennen aan de overstap van een bedrijf met 5 collega’s naar een bedrijf met meer dan 50 collega’s! Door de behulpzaamheid binnen het bedrijf heb ik snel mijn plekje kunnen vinden, en ik heb het dan ook heel erg naar mijn zin.‘’

‘’Door veel persoonlijke interesse van collega’s binnen het bedrijf, heb ik vanaf dag 1 het gevoel dat ik er al jaren bij hoor. Er wordt geen onderscheid gemaakt, en door de behulpzame collega’s, wordt er alles aan gedaan om je werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren‘’

“Het werken hier is afwisselend en leuk”

“In een half jaar tijd is de werksfeer en collegialiteit mij positief opgevallen. Hetzelfde geldt voor de visie van het bedrijf die wordt uitgedragen door het investeren in nieuwe machines en het aantrekken en opleiden van werknemers”.

Larsen & Buhl shaping the future with precision

Menu